[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Otpad i reciklaža

23.2.2023.

Članovi udruženja Ekološki kutak danas su u našoj školi održali predavanje na jednu od najaktuelnijih globalnih tema - otpad i reciklaža. Predavanje je priređeno za članove Učeničkog parlamenta.

Cilj ovog predavanja bio je da se ukaže na problem gomilanja otpada, koje posledice možemo da imamo kao društvo , kao i na koji način možemo da utičemo na smanjivanje ovog problema.

Kroz predavanje i diskusiju najveći osvrt je bio kako plastika kao otpad utiče na biodiverzitet. Osvrnuli smo se i na probleme u našoj okolini , gde je istaknuto da nije dovoljno samo da ukazujemo na probleme, već je mnogo bitnije da mi kao pojedinci damo doprinos da se problem riješi. Početak rješavanja ovog problema je upravo u razvijanju svijesti o značaju zdrave životne sredine kao mladih.