Učenik generacije

Učenik generacije školske 2018/19.

Džejlana Šemsović,rođena je 25.05.2004.godine u Tutinu. Osnovno obrazovanje započela i završila u OŠ "Vuk Karadzić". Tokom školovanja pokazala interesovanje za sve oblasti. Učesnik je i pobednik na mnogobrojnim takmičenjima, koja su je i dovela do učenika generacije. Osim sto je bila uspešna u obrazovanju, pokazala se i kao izuzetan drug i kreativac tokom izrade projekata sa raznovrsnim temama i učesnik u humanitarnim akcijama u okviru škole.

 

 

Učenik generacije školske 2017/18

Sanja Stašević rođena je 17.07.2003.godine u Beogradu. Osnovnu školu pohađala je u Tutinu. Učenica koja se po svojim osobinama, postupcima, ali i postignućima izdvojila među svojim vršnjacima i zasluženo ponela titulu Učenika generacije. Svojom nenametljivom ambicioznošću, višestrukom talentovanošću, a uz konstantan i sistematičan rad , ostvarila je izuzetne rezultate tokom svog osmogodišnjeg školovanja.
Nosilac je Vukove diplome, kao i redovna članica KUD “Golija“. Bila je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Takođe je dobitnik mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bila je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljala na brojnim takmičenjima, smotrama i festivalima. Bila je i predsednik Učeničkog parlamenta, a u slobodno vreme voli da čita i piše poeziju i prozu.

                                                                          Studio Eldar
                                                   

Učenik generacije školske 2016/17

Emina Demirović rođena je 21. maja 2003. godine u Tutinu.Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2016/2017. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Redovna je članica prvog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, kao i kandidatkinja za majstorski, crni pojas u karate klubu “Tutin”. Emina je aktivistkinja nevladine organizacije “Impuls” i članica “Kancelarije za mlade Tutin”. Pohađala je i uspešno završila kurs koji je organizovala Škola kreativnog pisanja “Sent”, a pod vođstvom književnika Enesa Halilovića. Učestvovala je kao moderator na promociji zbirke pesama Elme Selimi, pod nazivom “Nepotreban ambijent”. Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim takmičenjima, smotrama i festivalima.