[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Vršnjačko nasilje - šta je i kako se boriti protiv njega

27.10.2022. 

U cilju prevencije nasilja psiholozi škole, Nada Zečević i Fatima Hadzić,  su sa učenicima petog razreda, nakon prikazivanja filma "Stani i razmisli", razgovarali na temu "VRŠNjAČKO NASILJE: šta je i kako se boriti protiv njega".

Ovo je jedna od niza aktivnosti koje stručni saradnici rade sa učenicima, a sve sa ciljem da naša škola bude ŠKOLA BEZ NASILJA.