[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

 

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.”- Nelson Mandela

 

"MALI VATROGASCI"

26.10.2021.

Još jedan projekat pod nazivom ,,MALI VATROGASCI" realizovali su  učenici IV-3 razreda zajedno sa učiteljicom Mersijom Kačapor. Oni kroz različite i neprestane aktivnosti "Ne uče samo za školu već i za život" .

Cilj ovog projekta je da se učenici osposobljavaju da znaju uzročnike i faktore koji izazivaju požar, da razlikuju vrste požara, da prepoznaju protivpožarna sredstva i opremu i da znaju način postupanja u slučaju pojave požara. 

Veliki doprinos ovom Projektu dala je Vatrogasna jedinica iz našeg grada, koju su učenici posjetili  sa svojom učiteljicom i gdje su imali priliku da čuju prigodno predavanje, a osim toga i da upoznaju vatrogasnu opremu  i način korišćenja, kao i da saznaju sve odgovore na pitanja na ovu temu od stručnih lica.

U znak zahvalnosti učenici  su Vatrogosnoj jedinici otpjevali pjesmu "Vatrogasci".

Ishodi ovog projekta su: učenici će biti u stanju da razlikuju vrste požara, da prepoznaju gorive materije i da primenjuju osnovne mjere zaštite od požara.