[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Izložba ćelija

6.10.2021.godine

"Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića"- definicija je koje se i danas svi odlično sjećamo. Ali, učenici  OS Vuk Karadžić Tutin  u svojoj školi ne uče samo suhoparnu teoriju već imaju detaljno osmišljene praktične časove koji im pomažu da lakše shvate oblasti iz kojih crpe znanje. Tako je i ovoga puta bilo na času biologije.

Učenici su na časovima biologije radili projekat koji ih je inspirisao da naprave model ćelije sa ćelijskim organelama služeći se materijalom koji koriste svakodnevno.

U teoriji učenici znaju mnogo o ćeliji, ali uz ovakvu kreativnu nastavu, oni ne samo da lakše razumiju školsko gradivo već imaju priliku da pokažu i svoju inovativnost i odu korak dalje.

Mašta ovih učenika nema granica, a to su potvrdili i njihovi fenomenalni modeli ćelija!