[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

Projekat: "Pokažimo lice životne zajednice"

26.11.2020.

"Ako zapustiš rad iščeznuće ti veštine!"

(Kineska poslovica)

"Gde su potrebne ruke, reči su suvišne"

(Ezop)

Učenici trećeg razreda, zajedno sa učiteljicom Mersijom Kačapor, u okviru predmeta Priroda i društvo imaju nastavnu temu u kojoj detaljno obrađuju životne zajednice.

Da bi se postiglo trajnije pamćenje sadržaja i ozbiljna tema približila deci ovog uzrasta upravo sistematizaciju kroz kreativne aktivnosti može da pomogne u tome.

Cilj ovog projekta je da učenici kroz saradnju sistematizaciju znanja stečena o pojedinim životnim zajednicama kroz kreativni prikaz naučenih karakteristika pojedinih životnih zajednica u formi panoa i igrokaza.

Metoda rada: demonstativna, ilustrativna

Materijalno - tehnička  osnova: internet, slike, tekstovi,PPT prezentacija, fotografije, likovni radovi učenika.