[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

Likovna radionica : SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE

16.11.2020.

Ovih dana učiteljica Nermina Sejdović je sa svojim učenicima četvrtog razreda organizovala likovnu radionicu pod nazivom  "Slikarski materijali i tehnike", sistematizacija  dosadašnjeg rada iz likovne kulture. Na ovom času cilj je bio objediniti priču o slikarskim materijalima i tehnikama. Obnovili smo slikarske tehnike KOLAŽ, DEKOLAŽ, ASAMBALAŽ  kroz učeničke radove objasnili način rada ovih slikarskih tehnika.

Različite kompozicije dobili smo upotrebom geometrijskih oblika(krug , trougao, kvadrat , pravougaonik) kao i različitim  vrstama linijama. Slikarsku tehniku VAJANJE odradili smo kroz temu JESENJI PLODOVI, koristeći plastelin i glinu.

Izložba svih radova predstavljena je na kraju času, a učenici su bili sami svoji kritičari.