[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole

02.septembar 2020.

Mere smanjenja rizika unosa korona virusa u školsku sredinu

o    Učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije.

o       Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu.

o       Nastavno i nenastavno školsko osoblje da provere telesnu temperaturu pred polazak u školu.

Održavanje fizičke distance

o      Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara.

o    Boravak u učionicama treba da bude najviše 15 učenika/ca sa obezbeđenim 4m2 po detetu i po jedno dete u svakoj klupi. U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

o      Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

o     Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.

Nošenje maski

Učenici:

o      Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.

o      Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora.

o      Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.

o      Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

o      Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

   

Redovno pranje ruku

o       Kako? Higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle 3 do 4 izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom. Demonstracijom i postavljanjem postera, kao podsetnika o pravilnom pranju ruku, na svim mestima gde se ruke peru.

o     Kada? Obavezno pri ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.

o        Gde? Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola (koristiti uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice).

Ishrana učenika u školi

Potrebno  je:

o     da deca operu ruke pre jela.

o     naglasiti da međusobno ne dele hranu.

Postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na infekciju COVID 19

1.     Ukoliko se simptomi pojave van škole Javiti se u COVID – 19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Dalje pratiti preporuke lekara.

2.     Ukoliko se simptomi pojave u školi

o    Osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Istovremeno nadležna osoba u školi koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

o    Učenici: Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.