[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

Učenici generacije školske 2019/20.

08.avgust 2020.

Učenik generacije školske 2019/20.

Demirović Ajša, rođena je 20. jula 2005. godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2019/2020. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije.

Učestvovala i ostvarivala zapažene rezultate na brojnim nastavnim takmičenjima iz različitih predmeta i na različitim nivoima, a aktivno je učestvovala i u radu Učeničkog parlamenta, te u organizaciji svih naših važnih događaja. Ajša je standardna članica ženskog odbojkaškog kluba “Tutin” u svom uzrastu. Redovno igra u prvoj postavi drugog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, pritom nastupajući na manifestacijama širom Evrope i sveta. Osim toga, nosilac je braon pojasa I dan, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”.  Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim kako školskim, tako i vannastavnim takmičenjima, sportskim terenima i drugim dešavanjima u sklopu kulturno-umetničkog života našeg grada, države i izvan nje.

Učenik generacije na bosanskom jeziku školske 2019/20.

Samid Numanović, rođen je 29.08.2005.godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završio je školske 2019/2020. godine, kao nosilac diplome Muhamed Hevai Uskufi  i zvanja učenika generacije na bosanskom jeziku. Bio je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Dobitnik je mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bio je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljao na brojnim opštinskim i regionalnim takmičenjima iz različitih predmeta, smotrama i festivalima. Sa svojim školskim košarkaškim timom osvojio prvo mesto na školskom košarkaškom takmičenju, a treće na regionalnom. Bio je predsednik odeljenja i predsednik Učeničkog parlamenta, kao i Đak reporter. Osim toga, nosilac je zelenog pojasa, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”. Svoje slobodno vreme Samid je koristio za vanškolske aktivnosti, pohađao je školu Kur'ana, trenirao košarku, bio član dramske sekcije.