Učenički parlament


Učenički parlament škole je organizovano telo sačinjeno od učenika - predstavnika završnih razreda osnovne i srednje škole. Nadležnosti učeničkog parlamenta uređene su članom 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. U OŠ "Vuk Karadžić". Učenički parlament čine po dva člana- predstavnika svakog odeljenja završnih razreda (VII i VIII razreda) osnovne škole izabrana od strane odeljenjske zajednice. Parlament ima predsednika/predsednicu koga na početku svake školske godine biraju članovi parlamenta škole. Ideja je da se omogući demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. U rad su uključeni i nastavnici- koordinatori koji svojim savetima pomažu u radu parlamenta, ali ne učestvuju u glasanju niti neposredno učestvuju u donošenju odluka parlamenta o bitnim pitanjima i aktivnostima.

Učenički parlament razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje, daje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru škole o pravilima ponašanja u školi, Godišnjem programu rada, Školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću u sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija, organizuje i podržava humanitarne i radne akcije u školi i van nje.

Svake nedelje održavaju se sastanci na kojima se odlučuje o radu i aktivnostima. Vrši se i vrednovanje svega što je urađeno u proteklom periodu.

 

Učenički parlament naše škole radi po programu koji je deo Godišnjeg plana rada škole.