Učenik generacije

Učenik generacije školske 2022/23.

Ahmed Dedeić, rođen je 27. juna 2008. godine. Tokom školovanja u OŠ "Vuk Karadžić" postigao je  izvanredne uspjehe,  ističući se na mnogobrojnim školskim takmičenjima i manifestacijama. Osvojio je prvo mjesto na takmičenju iz matematike, dok se na regionalnom takmičenju iz biologije u Kraljevu istakao svojim znanjem. Posebno impresivno, Ahmed je osvojio sva prva mjesta na takmičenjima iz bosanskog jezika i književnosti, a njegov literarni rad na temu "Moja škola" je proglašen najboljim. Pored akademskih dostignuća, Ahmed je takođe bio aktivno uključen u školske aktivnosti. Bio je čest solista u školskom horu. Takođe je bio član đačkog parlamenta, gde je aktivno doprinosio unapređenju školske zajednice. Ahmed je učestvovao i na svim festivalima nauke, demonstrirajući svoju strast prema naučnim područjima.

Van škole, Ahmed je pokazao svoju angažovanost u humanitarnim akcijama i organizacijama. Redovno je učestvovao u školskim priredbama i organizacijama, doprinoseći svojim umetničkim i organizacijskim veštinama. Pored toga, Ahmed je aktivan član džamijskog džemata i škole Kur'ana, gde je produbio svoje vjersko znanje.

Kao osoba, poznat je po svojoj vedroj duši i izuzetno pozitivnom stavu. Njegova prijateljska priroda čine ga dragocjenim među ljudima. Najveću podršku dobijao je od svoje porodice i prijatelja, kao i razrednog starešine Elzane Fakić, koji su ponosni na njega.

Pored školskih aktivnosti, Ahmed ima mnogo interesovanja. Veliku ljubav gaji prema prirodi i često boravi u njoj, istražujući prirodne ljepote okoline. Umetnost je takođe dio njegovog života, a on se često izražava kroz crtanje, pevanje i pisanje, pokazujući svoju kreativnost i izražajnost.

 

 

Učenik generacije na bosanskom jeziku školske 2021/22.

Ismail Dupljak, rođen 9. III 2008. u Tutinu. Tokom školovanja u OŠ "Vuk Karadžić" postigao je odličan uspjeh i zavidne rezultate. Ostvario je zapažene rezultate na školskim, opštinskim i okružnim takmičenjima iz nastavnih predmeta. Kao odličan đak i primjeran u vladanju, uvijek je zadobijao simpatije i pohvale učitelja i nastavnika.   Sa đakom koji je istrajan, pravedan, human, iskren i pošten bilo je zadovoljstvo raditi. Nadamo se da će nastaviti da niže uspjehe i tokom budućeg školovanja. Učestvovao je u mnogim vannastavnim aktivnostima, na priredbama, recitacijama, kursevima i dr. U slobodno vrijeme bavi se sportom. Voli druženje. Proglašen je za đaka generacije u svojoj školi na bosanskom jeziku za 2021/22 godinu. Dobro poznavanje opšte kulture, svestranost, logičko zaključivanje i povezivanje gradiva, kontinuiran rad i njegova zainteresovanost za nauku, davali su rezultate na takmičenjima svake godine. Dobitnik je Vukove diplome, zatim diplome Avdo Međedović, diplome Muhamed Hevaji Uskufi Bosnevi i novčane nagrade koje mu je dodijelilo Bošnjačko nacionalno vijeće.

 

Učenik generacije na srpskom jeziku školske 2021/22.

Daris Hamidović rođen je 4. IV 2007. godine u Tutinu. Osnovnu školu ,,Vuk Karadžić“ završio je školske 2021/2022. kao nosilac Vukove diplome. Učenik koji plijeni radoznalošću i kreativnošću, svoju školu uspješno je predstavljao na brojnim opštinskim i regionalnim takmičenjima iz različitih predmeta, smotrama, festivalima i sportskim takmičenjima na osnovu kojih je stekao uslov za dobijanje posebnih diploma i zvanje Učenik generacije. Aktivno je učestvovao u đačkom parlamentu kao predsjednik parlamenta i raznim manifestacijama u kojima je predstavljao svoju školu na najbolji mogući način u prethodnih osam godina. Dobitnik je mnogobrojnih diploma i medalja. Pošten, otvoren i iskren, kaže šta misli bez ustručavanja. Svestran, radoznao i odgovoran, uvijek je više znao od onog što je predviđeno planom i programom.

 

Učenik generacije školske 2020/21.

Dedeić Adnan, rođen 9.11.2006.god u Novom Pazaru. Osnovno obrazovanje je završio u OŠ "Vuk Karadzic" u Tutinu, školske 2020/2021.godine. Dobitnik je Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Učesnik je velikog broja takmičenja iz različitih nastavnih predmeta i na više nivoa, gde je ostvarivao veoma zapažene rezultate. Učestvovao je u radu Učeničkog parlamenta škole. Adnan je uspešan i u oblasti sporta. Nosilac je majstorskog crnog pojasa u karateu. Redovan  je član karate kluba "Škorpion" iz Tutina, sa kojim je učestvovao na brojnim  takmičenjima i osvajao medalje. U slobodno vreme voli da svira gitaru.

 

Učenik generacije školske 2019/20.

Demirović Ajša, rođena je 20. jula 2005. godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2019/2020. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Učestvovala i ostvarivala zapažene rezultate na brojnim nastavnim takmičenjima iz različitih predmeta i na različitim nivoima, a aktivno je učestvovala i u radu Učeničkog parlamenta, te u organizaciji svih naših važnih događaja. Ajša je standardna članica ženskog odbojkaškog kluba “Tutin” u svom uzrastu. Redovno igra u prvoj postavi drugog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, pritom nastupajući na manifestacijama širom Evrope i sveta. Osim toga, nosilac je braon pojasa I dan, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”.  Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim kako školskim, tako i vannastavnim takmičenjima, sportskim terenima i drugim dešavanjima u sklopu kulturno-umetničkog života našeg grada, države i izvan nje.

 

 Učenik generacije na bosanskom jeziku školske 2019/20.

Samid Numanović, rođen je 29.08.2005.godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završio je školske 2019/2020. godine, kao nosilac diplome Muhamed Hevai Uskufi  i zvanja učenika generacije na bosanskom jeziku. Bio je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Dobitnik je mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bio je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljao na brojnim opštinskim i regionalnim takmičenjima iz različitih predmeta, smotrama i festivalima. Sa svojim školskim košarkaškim timom osvojio prvo mesto na školskom košarkaškom takmičenju, a treće na regionalnom. Bio je predsednik odeljenja i predsednik Učeničkog parlamenta, kao i Đak reporter. Osim toga, nosilac je zelenog pojasa, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”. Svoje slobodno vreme Samid je koristio za vanškolske aktivnosti, pohađao je školu Kur'ana, trenirao košarku, bio član dramske sekcije.

 

Učenik generacije školske 2018/19.

Džejlana Šemsović,rođena je 25.05.2004.godine u Tutinu. Osnovno obrazovanje započela i završila u OŠ "Vuk Karadzić". Tokom školovanja pokazala interesovanje za sve oblasti. Učesnik je i pobednik na mnogobrojnim takmičenjima, koja su je i dovela do učenika generacije. Osim sto je bila uspešna u obrazovanju, pokazala se i kao izuzetan drug i kreativac tokom izrade projekata sa raznovrsnim temama i učesnik u humanitarnim akcijama u okviru škole.

 

 

Učenik generacije školske 2017/18.

Sanja Stašević rođena je 17.07.2003.godine u Beogradu. Osnovnu školu pohađala je u Tutinu. Učenica koja se po svojim osobinama, postupcima, ali i postignućima izdvojila među svojim vršnjacima i zasluženo ponela titulu Učenika generacije. Svojom nenametljivom ambicioznošću, višestrukom talentovanošću, a uz konstantan i sistematičan rad , ostvarila je izuzetne rezultate tokom svog osmogodišnjeg školovanja.
Nosilac je Vukove diplome, kao i redovna članica KUD “Golija“. Bila je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Takođe je dobitnik mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bila je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljala na brojnim takmičenjima, smotrama i festivalima. Bila je i predsednik Učeničkog parlamenta, a u slobodno vreme voli da čita i piše poeziju i prozu.

                                                                          Studio Eldar
                                                   

Učenik generacije školske 2016/17.

Emina Demirović rođena je 21. maja 2003. godine u Tutinu.Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2016/2017. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Redovna je članica prvog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, kao i kandidatkinja za majstorski, crni pojas u karate klubu “Tutin”. Emina je aktivistkinja nevladine organizacije “Impuls” i članica “Kancelarije za mlade Tutin”. Pohađala je i uspešno završila kurs koji je organizovala Škola kreativnog pisanja “Sent”, a pod vođstvom književnika Enesa Halilovića. Učestvovala je kao moderator na promociji zbirke pesama Elme Selimi, pod nazivom “Nepotreban ambijent”. Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim takmičenjima, smotrama i festivalima.