Dnevni i mesečni režim rada škole

U Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ nastava se odvija u dve smene. Nastava u prvoj smeni počinje u 7:30h , a u drugoj smeni nastava počinje u 14:15h. Promena smena vrši se mesečno. Ovaj režim rada važi za matičnu školu dok škole na terenu rade u jednoj smeni.

PREPODNEVNA SMENA

POPODNEVNA SMENA

čas

ulaz

od

do

čas

ulaz

od

do

1.

7:15

7:30

8:15

1.

14:00

14:15

15:00

2.

 

8:20

9:05

2.

 

15:05

15:50

3.

 

9:10

9:55

3.

 

16:10

16:55

4.

 

10:15

11:00

4.

 

17:00

17:45

5.

 

11:05

11:50

5.

 

17:50

18:35

6.

 

11:55

12:40

6.

 

18:40

19:25

7.

 

12:45

13:30

7.