ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

Nenastavno osoblje                             

PREZIME I IME

RADNO MESTO

Sadeta  Nasufović

Direktor škole

Sibela Hodžić

Pomoćnik direktora

Nada Zečević

psiholog

Eltida Aličković

pedagog

Fata Hadžić

psiholog

Harun Ahmatović

bibliotekar

Sibela Hodžić

bibliotekar

Aiša Mujović

sekretar

Anida Hot

Šef računovodstva

Zineta Kurtović

Administrativni radnik

Sajma Hodžić

Administrator sajta

Rade Stašević

Koordinator es- dnevnika

Mithad Curić

Koordinator es- dnevnika

Elvir Fakić

Domar majstor održavanja

Hako Habibović

Domar majstor održavanja

Kimeta Bejtović

Pomoćni radnik

Tafilj Hot

Pomoćni radnik

Ramiz Holić

Pomoćni radnik

Sejdefa Jusufović

Pomoćni radnik

Nasuf Ajdinović

Domar majstor održavanja

Nezaheta Smailović

Pomoćni radnik

Mirko Popović

Pomoćni radnik

Ifeta Hot

Pomoćni radnik

Sabrija Ademović

Pomoćni radnik

Filjka Ramičević

Pomoćni radnik

Edževid Hot

Pomoćni radnik

Elvir Fakić

Pomoćni radnik

Buljević Edisa

Pomoćni radnik

Nermin Košuta

Pomoćni radnik

 Odeljenjska starešinstva i ostala zaduženja                                                     

Matična škola

Odeljenjski starešina

Odeljenje

Naza Numanović

I1

Ešrefa Smailović

I2

Nermina Sejdović

I3

Milena Palamarević

I4

Asifa Gegić

II1

Timka Bakić

II2

Rade Stašević

II3

Nadica  Stašević

II4

Hajran Hot

III1

Muhamed Dreković

III2

Senad Đerlek

III3

 Ramka Đerlek

III4

Kimata Čalaković

IV1

Nusreta Fetahović

IV2

Mersija Kačapor

IV3

Rasim Hot

IV4

Azra Arslanović

V1

Dženan Curić

V2

Dženana Šaljić

V3

Aiša Hamzagić

V4

Adisa  Jakupović

VI1

Sejla Hamzagić

VI2

Momčilo Veljović

VI3

Mihrija Sokolović

VI4

Elzana Fakić

VII1

Melisa Kurtanović

VII2

Sumera Aličković

VII3

Maida Hamidović

VII4

Hilmija Sejdović

VIII1

Misera Ahmatović

VIII2

Zilha Demović

VIII3

Emina Pepić

VIII4

 

Izdvojeno odeljenje Dubovo 

 

Odeljenjski starešina

Odeljenje

Jasmina Krkušić

I5

Grozdana Pantelić

II5

Enisa Ahmatović

                       III5

Emir Pramenković

  IV5

Muška Zećirović

                        V5

Amela Zećirović

VI5

Sanela Pepić

VII5

Nevena Stašević

VIII6

 

Izvojena odeljenja i kombinacije 

 

Ajsela Fekić

Bujkoviće   I

Almir Čolović

Biohane         II – IV

Dževad Eljesković

Dobrinja         I II III IV

Atifa Bajrović

Crniš            IV

Adnan Hadžić

Biohane          I III

Indira Ljajić

Bovanj            II  IV

 

Matična škola

 

Nastavnik

Predmet

Odelj. star.

Nevzeta Bakić

Srpski jezik i književnost/srpski kao nematernji jezik

 

Nejma Pepić

Srpski jezik, srpski kao nematernji, bos. jezik sa elementima nacionalne kulture

 

Nevena Stašević

Bosanski jezik i književnost, srpski  kao nematernji jezik

8/5

Emina  Pepić

Srpski jezik i književnost, bosanski jezik i književnost

8/4

Azra Arslanović

Bosanski jezik i književnost, bos. jezik sa elementima nacionalne kulture

5/1

Sejla Hamzagić

Bosanski jezik i književnost, bos.sa elementima nacionalne kulture

6/2

 Sibela Hodžić

Bos. jezik sa elementima nacionalne kulture

 

 Ilhana Zečić

 Srpski kao nematernji jezik

7/5

 Maida Hamidović

 Engleski jezik

7/4

Suada Ibrović

 Engleski jezik

 

Danica Mehmedović

 Engleski jezik

-

Adisa Halilović

 Nemački jezik

6-1

Elzana Fakić

 

 Nemački jezik

7/1-

Damir  Hasanović

Nemački jezik

 

Jasmina Omerović/Kemal Malićević

Likovna kultura

 

Enver Zukorlić

Likovna kultura

 

Dženana Šaljić

Muzička kultura

-

Aiša Hamzagić

Istorija

 

Momčilo Veljović

Istorija

6/3

Hilmija Sejdović

Geografija

8/1

Suada Halilović

Geografija

 

Mithad Zećirović

Fizika

TIT

 

Fehrat Preljević

Matematika

 

Sumera Aličković

Matematika

7/3

Muška Zećirović

Matematika

8/6

Misera Ahmatović

Matematika

7/2

Melisa Kurtanović

Matematika

7-2

Amela Zećirović

Fizika

6/5

Semir Tutić

Biologija

 

Nerkesa Dreković

Biologija

 

Zilha Demović

Biologija

8-3

Šaha Hot

Hemija

 

Huso Hasić

Hemija

 

Selmo Šaćirović

Tehnika i tehnologija

-

Almir Sadović

Tehnika i tehnologija

-

Amela Tutić

Informatika

 

Hasib Hamidović

Fizičko vaspitanje

 

Mithad Curić

Tehnika i tehnologija

 

Rasim Beširović

Fizičko vaspitanje

 

Dženan Curić

Fizičko vaspitanje

5-2

Mihrija Sokolović

Informatika

6/4

Sajma Hodžić

Informatika

-

Hankija Bahtijarević

Vjeronauka( islamska)

-

Fahreta Ahmetović

Vjeronauka ( islamska)

-

Abid Ahmetović

Vjeronauka(islamska)

 

Vlajko Gođevac

Veronauka (pravoslavna)

-

Dalila Mecinović

Srpski jezik kao nematernji

 

Enisa Hamzagić

 Engleski jezik

 

Ajsela Manić

 Engleski jezik

 

Amina Bahtjarević

 Srpski kao nematernji jezik

 

Melisa Pepić

 Srpski kao nematernji jezik

 

Muhamed Jakupović

 Engleski jezik