Istorija škole

 

 

 

Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Tutinu sagrađena je daleke 1947-1951. godine i kao takva, bila je prva osnovna škola u Tutinu.  Kao objekat , više puta je menjala svoju namenu : Osnovna škola, gimnazija, ekonomska škola. Ova “gospođa u godinama” , koja se i sada potpisuje  mladošću svojih učenika, godine 1987. ponovo počinje sa radom kao Osnovna škola, pod nazivom “Treća sandžačka brigada” . Tada se ova zemlja zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Nalazi se na prostoru između ulica: Njegoševe  i  ulice  29.novembra. Teritoriju škole čine naselja: Čukar, Ul. Hamzagića, potes ispod Graca, Svračiće i leva obala Vidrenjaka.

Škola je sagrađena u periodu od 1947. godine do 1951. godine , pa ostavlja utisak stare zgrade, ali taj utisak vara jer je u školi i njenim prostorijama veoma prijatan ambijent  zahvaljujići redu , radu i disciplini svih zaposlenih i njenih učenika.

Za obavljanje svih vidova i oblika obrazovno-vaspitnog rada, škola raspolaže zgradom ukupne površine 2 200  kvadratnih metara i dvorištem čija je površina  1 700  kvadrata  koje delimo sa susednom školom.  Zbog skučenog prostora i neprilagođenosti uslovima savremenog društva i potreba savremog društva, nastava se i danas odvija u otežanim uslovima, a usled nedostatka fiskulturne sale, nastava fizičkog vaspitanja se često improvizuje i realizuje u nezavidnim uslovima.

Obzirom da se nalazimo u multikurtularnoj i multietničkoj sredini, u našoj Školi se nastava u većini odeljenja realizuje na maternjem bosanskom jeziku sa elementima nacionalne kulture.

Školska biblioteka ima oko 5000 knjiga. Svojom ukupnom tematikom i sadržajnom strukturom delimično  zadovoljava potrebe učenika i nastavnika, iako se radi na pribavljanju nove stručne literature za izvođenje nastave na bosanskom jeziku.

U školi postoji zubna ambulanta za učenike škole i njen rad se neprestano odvija u toku cele školske godine. Radno vreme zubne ambulante je od 07.00 do 14. časova.

 

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ radi po principu matične škole u Tutinu sa pet četvororazrednih izdvojenih odeljenja i to: Bujkoviće, Biohane, Crniš, Bovanj i Dobrinja i jedna osmorazredna škola u Dubovu sa 9 odeljenja.