[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

NAŠE MATEMATIČKE MOZGALICE - DARIJA, LINA I DŽAHID

23.3.2023.

Da su naši trećaci šampioni mjeseca, škole, grada, svjedoči i konačna rang lista sa okružnog takmičenja iz matematike održanom u Kraljevu.

Naime, Darija Bakić osvojila je 98 bodova na okružnom takmičenju iz matematike i zauzela prvo mjesto!

Tome je prethodio i plasman na općinskom takmičenju, gdje je takođe osvojila prvo mjesto.

Darija je učenica odeljenja III-2. Kako na redovnim, tako i na dodatnim časovima matematike, njeno napredivanje u radu neprekidno je pratila i znanje nesebično ulivala učiteljica Timka Bakic .

Takođe, učenica Lina Miralemović na pomenutom takmičenju osvojila je treće mjesto. Odlične rezultate imala je i na školskom i općinskom takmičenju.

Nastavi sa čitanjem

Korišćenje e-učionice u nastavi

22.3.2023. 

U Tutinu, u osnovnoj školi "Vuk Karadžić",  je održano izvanredno predavanje o e-učionicama. Predavanje je bilo organizovano uz veliku pomoć direktorke Sadete Nasufovic, koja je svojim zalaganjem i predanošću doprinela izvrsnoj pripremi za prezentaciju.

Nastavi sa čitanjem

SVETSKI DAN VODE

22.3.2023.

Želeći da ukažemo na važnost zdrave, pijaće vode, učenici sedmog razreda OŠ ,, Vuk Karadžić “ na slikovit  način obilježavaju Svetski dan vode 22. mart. 

Cilj obilježavanja ovog datuma u našoj školi jeste da se VODA doživi kao osnovni uslov našeg života, prirodni resurs bez koga život nije moguć.

Učenici su uz pomoć mentora Semira Tutića, ostvarili zanimljiv projekat koji im je omogućio izražavanje timskog rada i međusobne saradnje.

Nastavi sa čitanjem

Pisanje adrese i pisanje pisma

12.3.2023.

Čak i u digitalnom dobu, u kojem naša djeca rastu,  pravilno adresiranje i slanje pisma predstavljaju znanje i vještinu koju svakako treba posjedovati. 

Učiteljica Nermina Sejdović je sa svojim učenicima   obrađeno gradivo iz bosanskog jezika ,,Pisanje čestitke i adrese", primenila u praksi. 

U korelaciji sa likovnom kulturom učenici su na kreativan način napisali čestitke.  Želeći da iznenade majke u susret 8.martu kupili  su pisma i markice, adresirali ih i poslali poštom. 

Pisma su naravno stigla, a uzbuđenja, iznenađenja i oduševljenja nemaju cijenu.

  

Nastavi sa čitanjem

Otpad i reciklaža

23.2.2023.

Članovi udruženja Ekološki kutak danas su u našoj školi održali predavanje na jednu od najaktuelnijih globalnih tema - otpad i reciklaža. Predavanje je priređeno za članove Učeničkog parlamenta.

Cilj ovog predavanja bio je da se ukaže na problem gomilanja otpada, koje posledice možemo da imamo kao društvo , kao i na koji način možemo da utičemo na smanjivanje ovog problema.

Kroz predavanje i diskusiju najveći osvrt je bio kako plastika kao otpad utiče na biodiverzitet. Osvrnuli smo se i na probleme u našoj okolini , gde je istaknuto da nije dovoljno samo da ukazujemo na probleme, već je mnogo bitnije da mi kao pojedinci damo doprinos da se problem riješi. Početak rješavanja ovog problema je upravo u razvijanju svijesti o značaju zdrave životne sredine kao mladih.

  

Nastavi sa čitanjem