[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet." – Nelson Mandela

Oktobar mesec zdrave ishrane

01. novembar 2018. 

Zavod za javno zdravlje tokom meseca oktobra promoviše pravilnu ishranu. Tim povodom održana su predavanja u osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Tutinu. Predavanje je održala Selma Biševac. Predavanju su prisustvovali učenici petog, šestog, sedmog i osmog razreda, kao i učenici migranti. Osim učenika, prisustvovala je i nastavnica biologije Nerkesa Dreković, koja je ujedno i koordinator Tima za zdravstvenu zaštitu učenika, kao i stručna služba.

                                  

Nastavi sa čitanjem

Besplatni udžbenici za prvake u nastavi na bosanskom jeziku

31. oktobar 2018.

Podjela udžbenika počela je danas u školama u Tutinu. 

Bošnjačko nacionalno vijeće je ove godine u saradnji sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), za učenike prvog razreda u nastavi na bosanskom jeziku u Sandžaku, obezbijedilo besplatne udžbenike, Čitanku i dodatke za grupu nacionalnih predmeta.

Projekti Vijeća imaju za cilj da podrže i osnaže obrazovanja na bosanskom jeziku, te se mnogim školama u Sandžaku, pored besplatnih udžbenika, obezbjeđuju i druga nastavna sredstva kao što su interaktivne table, kompjuteri, televizori, klupe, ali i stručna usavršavanja za nastavnike i učitelje kroz različite vidove edukacija.

Nastavi sa čitanjem

Naša škola u poseti migrantima OŠ „Branko Pešić“ u Zemunu

26. oktobar 2018. godine

OŠ „Vuk Karadžić“ organizovala je 26. oktobra 2018. god.  studijsku posetu osnovnoj školi „Branko Pešić“ u Zemunu u okviru projekta MADAD 2 „Uključivanje učenika migranata u sistem obrazovanja i vaspitanja“. Cilj studijskog putovanja bio je međusobna razmena iskustava u radu sa decom migrantima, te primena međupredmetnih kompetencija u radu; razvijanje solidarnosti, razumevanja i konstruktivne saradnje sa drugima; razvijanje kompetencija za razumevanje i poštovanje prava deteta, ljudskih prava, građanskih sloboda i sposobnosti za život u demokratski uređenom društvu; razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti i dr.

    

Nastavi sa čitanjem

SBB kampanja: "Ne prljaj. Nemaš izgovor! IZAZOV" za osnovce

18. oktobar 2018.

U cilju podizanja ekološke svesti učenika osnovnih škola i promovisanje značaja očuvanja životne sredine, SBB fondacija, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, organizuje "Ne prljaj. Nemaš izgovor!-IZAZOV".

Prvi izazov koji je zadat osnovcima je EKO BONTON. Đaci imaju zadatak da napišu koja su za njih najbitnija ekološka pravila kojih se treba pridržavati i da naprave najkreativniji poster.

Nastavnica Nerkesa Dreković je sa odeljenjem VI-3 na času biologije napravila poster na zadatu temu. Njihov rad je prihvaćen, a glasanje za najbolji poster počinje 21. oktobra, na sajtu www.neprljajnemasizgovor.rs 

Obeležen 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18. novembar 2018. 

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Učenički parlament OŠ "Vuk Karadžić", zajedno sa koordinatorom Melisom Kurtanović, organizovali su predavanje na temu: "Borbe protiv trgovine ljudima" sa ciljem da se učenicima približi fenomen trgovine ljudima kao oblik modernog ropstva, ukazivanjem na uzroke i posledice ove pojave kao i raznolike načine za uvlačenje u lanac trgovine ljudima. Predavanju je prisustvovala direktorka škole Sadeta Nasufović, kao i stručna služba.

        

Prisutni učenici su imali priliku da se bolje upoznaju sa oblicima, načinima i prevencijom trgovine ljudima. Učenici su posebno diskutovali o prevenciji zloupotrebe dece, prevenciji dečjeg prosjačenja i sklapanja ugovorenih brakova... I ovo je jedan od načina podizanja nivoa svesti dece o ovoj negativnoj pojavi savremenog društva.

Nastavi sa čitanjem