[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Tematski dan: PRIRODI U POHODE

29.9.2021. god.

Ako uzmemo u obzir da je integrativna nastava zasnovana na principu funkcionalnog povezivanja sadržajnog, saznajnog, psihološkog, organizacionog i sociološkog aspekta nastave, integrativna nastava pruža mnogostruke mogućnosti kvalitetnog vaspitnog i obrazovnog djelovanja.

            Rijetko se ko upušta u izvođenje ovakvog vida nastava. Sebi za pravo je dao da to uradi i izvede učitelj naše škole Muhamed Dreković sa učenicima svog odjeljenja. Oni su realizovali tematski dan na temu „Prirodi u pohode“. Integrativna nastava predstavlјa posebnu vrstu nastave u kojoj učenici usvajaju funkcionalna znanja. Ovaj model se zasniva na međusobnom povezivanju nastavnih sadržaja iz više predmeta, stoga su učenici  realizovali i povezali nastavu iz matematike, bosanskog jezika, prirode i društva, likovne kulture i tjelesnog odgoja. Cijelog dana su se preplitale teme: Stotine i desetice prve hiljade, Prirodi u pohode (zanimljivi detalji, mirisi, boje i zvukovi rane jeseni), Reljef i vode u mom kraju, Izgled materijala – boja (priroda u jesen), Naskok na klupu, razlicite vrste hodanja i mjerenja. Vrijeme jednog školskog časa nekada je kratko za realizaciju bilo koje nastavne jedinice sa više različitih gledišta, zato se u praksi češće koriste integrativni dani.

            Sada je uloga učitelјa malo drugačija nego u prethodnim decenijama, potrebno je zamijeniti tradicionalni stil nastave inovativnim. Inovativni modeli se najviše primenjuju razrednoj nastavi. Učenici odjeljenja III-2 su ovaj vid nastave realizovali na obližnjem izletištu Cikiljevac.